naslov o kompaniji

 

Delta Holding osnovan je 4. februara 1991. godine. Sedište Kompanije je u Beogradu u ulici Milentija Popovića 7b.

Kompanija danas poslovanje realizuje kroz tri organizacione celine koje dele jedinstvenu poslovnu filozofiju, vrednosti i ambiciju da šire i razvijaju biznis. Primarni biznisi su agrar, proizvodnja hrane i real estate.

Kompanije članice Delta Holdinga posluju kao društva sa ograničenom odgovornošću, a manji broj jedinica su akcionarska društva. U okviru Kompanije posluju i dve neprofitne organizacije, Delta Fondacija i organizacija za upravljanje ambalažnim otpadom Delta Pak.Većina delatnosti obavlja se u Srbiji, ali i u zemljama u regionu (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija) i Rusiji.

Portfolio Kompanije menjao se u skladu sa strateškim planovima i ciljevima. Najznačajnije promene bile su:

  • izlazak iz bankarskih poslova – Delta banka prodata je italijanskoj kompaniji Banca Intesa2005. godine
  • prodaja maloprodajnog lanca – Delta Maxi prodat je belgijskoj kompaniji Delhaize grupa 2011. godine
  • izlazak iz poslova sa osiguranjem – Generali Grupa 2014. godine preuzela je preostalih 50% udela u vlasništvu osiguravajuće kompanije Delta Generali