standardi srp

32 str tabela standardi

clanstva sr

• Globalni dogovor Ujedinjenih nacija – dobrovoljno udruženje kompanija posvećenih usaglašavanju svojih poslovnih principa sa deset univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja iz oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije.

Delta Holding je član ovog udruženja od 2008. godine i aktivan je u grupama za socijalnu inkluziju, zaštitu životne sredine i razvoj društveno odgovornog poslovanja.

• ILO (International Labour Organization) – međunarodna organizacija odgovorna za izradu i nadgledanje implementacije međunarodnih standarda rada. To je jedina „tripartitna“ organizacija Ujedinjenih nacija koja okuplja predstavnike vlada, poslodavaca i radnika kako bi zajedno oblikovali politiku i program koji promovišu dostojanstven posao za sve. Delta Holding je član Poslovne grupe za zapošljavanje osoba sa invaliditetom od 2010. godine.

• Frends of Europe(FOE)- Les Amis de l’Europe je vodeća think-tank organizacija koji ima za cilj da podstakne razmišljanje o ključnim globalnim i evropskim pitanjima u oblasti politike, ekonomije, socijalne zaštite i ekologije. Objavljujući korisne publikacije i podstičući aktivnu debatu, FOE nudi pristup kvalitetnim analizama aktuelnih tema i promoviše sučeljavanje ideja koje su od vitalnog značaja za kreiranje politika. FOE nastoji da bude glas onih koji nisu dovoljno zastupljeni u debatama unutar institucija EU, a čije je mišljenje važno za budućnost Evrope. Delta Holding je član organizacije Frends of Europe od 2014. godine.

Nagrade naslov

35 str tabela nagrade

Nagrade foto