Primena principa izveštavanja

ZNAČAJNOST INFORMACIJA

Vizija Delta Holdinga je da u očima klijenata, partnera i zaposlenih bude jaka globalna kompanija prepoznatljiva po svojim vrednostima, pa je i poslovanje usmereno ka zadovoljavanju potreba svih zainteresovanih strana. U skladu sa tim, u izveštaju o društveno odgovornom poslovanju fokusirali smo se na informacije koje mogu biti od interesa za sve koji na direktan ili indirektan način dolaze u kontakt sa Kompanijom.

UKLJUČENOST

U svim poglavljima izveštaja istaknuto je na koji način Kompanija unapređuje odnos sa zainteresovanim stranama, ispituje njihovo zadovoljstvo i definiše planove za dalji razvoj. S tim u vezi, Kompanija pozdravlja povratne informacije o sadržaju i kvalitetu ovog izveštaja i uzeće ih u obzir u pripremi narednih. Kontakt podaci za dostavljanje povratnih informacija dati su na kraju izveštaja.

ODRŽIVOST

Značaj Kompanije za dalji razvoj Srbije i regiona uslovljava kontinuirani razvoj poslovanja u skladu sa principima održivosti. Članstva u internacionalnim organizacijama i aktivno učešće na međunarodnim konferencijama, sajmovima i seminarima potvrđuju nastojanje Kompanije da u Srbiju prenese najbolja svetska iskustva. Petogodišnja strategija poslovanja jasno definiše svaki segment delatnosti uzimajući u obzir i moguće promene u okruženju i druge situacije koje bi mogle da utiču na dalji razvoj i održivost poslovanja.

POTPUNOST

Izveštaj sadrži informacije i podatke zaključno sa 31. decembrom 2014. godine koji su, gde god je to bilo moguće, upoređeni sa podacima iz 2013. godine. Finansijski i ekonomski pokazatelji preuzeti su iz konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja.

RAVNOTEŽA

Izveštaj sadrži informacije o svim oblastima koje su obuhvaćene predstavljenim GRI indikatorima, a koje su od značaja za sve zainteresovane strane. Prikazani su ostvareni rezultati, ali i izazovi sa kojima se Kompanija u svom poslovanju susreće. Na taj način pružen je uvid u oblasti koje je neophodno usavršavati.

UPOREDIVOST

Primenom GRI standarda i prikazom određenih indikatora čitaocima je pružena mogućnost da Izveštaj Delta Holdinga uporede sa izveštajima drugih kompanija. U izveštaju su prikazani i podaci za uporedni period gde god je to bilo moguće, uz korišćenje istih metoda merenja. U slučaju odstupanja od metodologije korišćene u prethodnom izveštaju jasno je naveden razlog i efekat promene. Nije bilo promena u podacima objavljenim u izveštaju iz 2013. godine.

TAČNOST

Izveštaj sadrži kvalitativne i kvantitativne izvorne podatke iz poslovanja Kompanije, sa najvećim mogućim stepenom preciznosti i tačnosti. Gde nije bilo moguće prikupiti izvorne podatke, izvođene su kalkulacije uz objašnjenje metodologije. Finansijski i ekonomski podaci mogu se naći u finansijskim izveštajima o poslovanju Kompanije.

BLAGOVREMENOST

Na osnovu podataka prikazanih u izveštaju zainteresovanim stranama omogućeno je da blagovremeno donesu odluke u vezi sa načinom saradnje sa Kompanijom.

JASNOĆA

Poštujući principe jasnoće i dostupnosti, tekst izveštaja pisan je razumljivim i pristupačnim jezikom. Pojedini termini i skraćenice objašnjeni su u napomenama.

POUZDANOST

Prema principima izveštavanja koje je Kompanija prihvatila, nezavisnu verifikaciju ovog izveštaja sprovela je revizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd.