TO naslov

Prema mišljenju menadžmenta, zaposlenih i eksternih stejholdera, odgovornost za proizvode i usluge jedan je od ključnih aspekata održivog razvoja Delta Holdinga.

Odgovornost za proizvode i usluge podrazumeva proizvodnju zdravih i kvalitetnih proizvoda i usluga uz poštovanje najviših međunarodnih standarda i njihovu prilagođenost potrebama i zahtevima kupaca.

Da bi se vrhunski kvalitet proizvoda i usluga očuvao do krajnjeg potrošača, procedure upravljanja kvalitetom striktno se poštuju ne samo u proizvodnji, već i tokom pakovanja, skladištenja i dostave proizvoda. Jedan od osnovnih principa održivosti je i pravilan odabir dobavljača.

Članice Delta Holdinga biraju partnere koji takođe poštuju principe društvene odgovornosti i poseduju sertifikate o upravljanju kvalitetom i bezbednošću proizvoda (HCCP, ISO, Global Gap). Dugoročni odnosi sa dobavljačima predstavljaju garanciju konstantnog i održivog kvaliteta.

Da bi se dodatno utvrdila opredeljenost za poštovanje najviših etičkih standarda i principa društvene odgovornosti, u sve ugovore sa dobavljačima u 2015. godini biće uvedena klauzula kojom se zahteva poštovanje principa bezbednosti i zaštite na radu, osnovnih radnih prava i zaštite životne sredine u procesima rada.

dobavljaci graf

Mišljenje kupaca presudno je za tržišni uspeh kompanija. Sve kompanije članice Delta Holdinga jednom godišnje sprovode ispitivanje zadovoljstva potrošača, a dobijeni odgovori pažljivo se razmatraju i uvažavaju prilikom razvoja novih i unapređenja postojećih proizvoda i usluga. Razmatranjem i usvajanjem inovativnih ideja upotpunjuje se asortiman i povećava kvalitet.

Ovakav pristup poslovanju doprineo je da sve članice Delta Holdinga, uprkos brojnim izazovima u okruženju, ostvare odlične rezultate u 2014. godini.

U 2014. godini nije bilo tužbi u vezi sa uticajem proizvoda i usluga kompanija članica na zdravlje i bezbednost potrošača. Kompanija se ne bavi prodajom zabranjenih ili osporenih proizvoda.

Proizvodi svih članica Delta Holdinga adekvatno su obeleženi i sadrže sve neophodne informacije o poreklu i količini komponenti od kojih su sačinjeni kao i preporuke za bezbedno korišćenje i odlaganje ambalaže. U vezi sa navedenim nije bilo pritužbi u 2014. godini. Pritužbi nije bilo ni na tačnost i preciznost informacija u marketinškim kampanjama, kao ni na kršenje privatnosti podataka o kupcima.