Primarna proizvodnja Delta Agrara

Godinama unazad Delta Agrar Grupa ulaže u najsavremeniju tehnologiju, u primenu naprednih agrotehničkih mera i edukaciju ljudi. Ta doslednost danas daje rezultate u vidu prinosa koji su na nivou vrhunskih poljoprivrednih sistema u Evropi.

Na površini od 13.409 ha pod ratarskim kulturama u 2014. godini ostvareni su prosečni prinosi:

 • kukuruz 12,4 t/ha
 • pšenica 7 t/ha
 • soja 4,3 t/ha
 • šećerna repa 76,4 t/ha
 • uljana repica 3,8 t/ha

Žitarice grafik

Ovi rezultati su iznad prosečnih rezultata u Evropskoj uniji, a daleko iznad rezultata postignutih u Srbiji i regionu.

U voćnjaku Delta Agrara na imanju Podunavlje u Čelarevu, neto površine 350 ha, prosečni prinos jabuka je 62,1 t/ha.

Grafik Južni Tirol

Ovaj rezultat jednak je prosečnom prinosu u Južnom Tirolu, italijanskoj regiji čuvenoj po uzgoju jabuka. Ukupna proizvodnja Delta Agrara od 16.000 tona jabuke predstavlja 6% srpske i 0,11% evropske proizvodnje.

Prva komercijalna berba klupske jabuke Kiku bila je u 2014. godini. Kiku jabuka je izvanrednog ukusa, visoke nutritivne, a niske kalorijske vrednosti, i zato veoma popularna kod potrošača.

Delta Agrar u 2014. godini uložio je u proširenje kapaciteta skladištenja. Na imanju Podunavlje izgrađena je druga hladnjača sa smanjenim nivoom kiseonika (Ultra Low Oxigen), u kojoj se svežina voća čuva i do 300 dana. Kapacitet skladištenja sada iznosi 13.000 t.

Na 5 farmi svinja Delta Agrar Grupe odgojeno je 36,1 prasadi po krmači prema Dan Bred tehnologiji.

39 str tabela

Ovakvim rezultatom nadmašen je prosek u Danskoj (31,5 prasadi po krmači), koja se smatra najrazvijenijom evropskom zemljom u oblasti stočarstva.

Na imanju Napredak u Staroj Pazovi u julu 2014. godine osnovana je istraživačka stanica u saradnji sa kompanijom Pioneer Hi-Bred. Istraživačka stanica obezbeđuje kvalitetno ispitivanje novostvorenih sorti hibrida kukuruza i suncokreta u uslovima uzgajanja kakvi vladaju u Srbiji. Rezultati ogleda pomoći će najboljem izboru hibrida koji će narednih godina biti uvedeni u proizvodnju i plasirani na tržišta Srbije i Jugoistočne Evrope. To omogućava da se na imanjima u Srbiji gaji kukuruz visokog kvaliteta, sa visokim prinosom, i da se jedan deo semenskog kukuruza plasira i u izvoz. Ovaj zajednički projekat potvrda je uspešne saradnje Delta Agrara i kompanije Pioneer Hi-Bred koja traje već 18 godina.

Delta Agrar pokrenuo je inicijativu za realizaciju plana navodnjavanja zone Istočnog Srema. Ustupanjem kompletne projektne dokumentacije i građevinskih dozvola preduzeću Vode Vojvodine kompanija je obezbedila osnovu za nastavak realizacije projekta navodnjavanja.

Celokupna proizvodnja na farmama i imanjima Delta Agrara odvija se u skladu sa GLOBAL GAP sistemom. GLOBAL GAP podrazumeva upravljanje primarnom poljoprivrednom proizvodnjom tako da se smanjuju negativni uticaji na životnu sredinu, uz optimalnu upotrebu sredstava za zaštitu bilja i efikasno korišćenje prirodnih resursa, pri čemu se ostvaruju visoki prinosi kvalitetnih i bezbednih poljoprivrednih proizvoda.

Na imanjima i farmama primenjuje se i standard ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) kojim se ispunjavaju zahtevi EU za postizanje održive proizvodnje biomase koja se koristi kao sirovina za obnovljive izvore energije – biogoriva. Takođe, na imanjima se poslovanje obavlja prema smernicama standarda ISO 14001, iako ne postoji zvanična sertifikacija.

U okviru primarne proizvodnje Delta Agrar u narednom periodu planira:

 • Izgradnju nove Ultra Low Oxigen hladnjače
 • Unapređenje sistema navodnjavanja u ratarstvu i povrtarstvu za 35%
 • Povećanje površina pod intenzivnim usevima
 • Uvođenje nove tehnologije praćenja useva i precizne poljoprivrede radi bolje kontrole troškova i praćenja svih faza proizvodnje. Ovaj sistem doprineće zaštiti životne sredine i maksimizaciji prinosa
 • Podizanje novih zasada jabuka na površini od 55 ha
 • Dodatno usavršavanje sistema za sortiranje i pakovanje jabuka
 • Izgradnju pogona za sušenje šljiva u Kruševcu
 • Izgradnju novog i renoviranje postojećeg objekta za odgoj prasadi zbog povećanog broja prasadi

Kroz kooperacije i otkup Delta Agrar individualnim poljoprivrednim proizvođačima pruža:

 • Nabavku sadnica, semena, đubriva i pesticida po tržišnim cenama
 • Stručno praćenje tehnologije gajenja useva i uzgoja stoke
 • Siguran plasman proizvoda
 • Otkup viškova proizvedenih kultura
 • Uslužno skladištenje

Na ovaj način Delta Agrar individualnim poljoprivrednim proizvođačima omogućuje da primenjuju svetske standarde u proizvodnji i obezbede izvozni kvalitet svojim proizvodima.

U 2015. godini planirano je:

 • Uključivanje više malih proizvođača u sistem kooperacija
 • Povećanje isporuke tovljenika kroz kooperacije sa individualnim proizvođačima na 20.000

Kooperantima i drugim individualnim poljoprivrednim proizvođačima Delta Agrar pomogao je i u saniranju posledica katastrofalnih poplava. U kritičnom trenutku, kada je hrana za životinje bila uništena i usevi potopljeni, Delta Agrar uputio je 1.500 vreća semenskog kukuruza i 190 t stočne kao urgentnu pomoć za nastavak proizvodnje u 7 najugroženijih opština.

Delta agrar donacija

Donacija je raspodeljena u saradnji sa lokalnom samoupravom, a poljoprivrednike su obišli i stručnjaci Delta Agrara koji su ih savetovali kako da primene neophodne mere za opstanak biljaka i životinja. Svim ugroženim poljoprivrednicima, primaocima donacije, garantovan je otkup celokupne proizvodnje.

Delta Agrar doprinosi razvoju poljoprivredne proizvodnje i poboljšanju kvaliteta života seoskog stanovništva i kroz učešće u različitim društveno odgovornim projektima. U 2014. godini Delta Agrar se pridužio realizaciji projekta ,,Preduzetnice u agrobiznisu – Žensko lice agrobiznisa”. Cilj projekta je da se žene u poljoprivredi, upoznaju sa osnovnim pravilima i vidovima preduzetništva, kako bi stekle potrebna znanja, veštine i samopouzdanje za razvoj sopstvenog biznisa.

U okviru projekta realizovano je sedam radonica u različitim krajevima Srbije, u kojima su učestvovali i predstavnici lokalne samouprave i Ministarstva poljoprivrede.

Zaposleni Delta Agrara držali su predavanja o:

 • sistemu kooperative i uzgoju jabuka u skladu sa najnovijim tehnologijama
 • korišćenju i uvođenju Global GAP sistema i njegovoj povezanosti sa bezbednošću hrane na tržištu
 • proizvodnji zdravih malina na najsavremeniji način
 • načinu na koji kroz program kooperacije Delta Agrara može da se obezbedi plasman proizvoda i sigurna isplata

U projektu su učestvovale i druge kompanije i udruženja, pa su učesnici stekli znanja i o načinu prikupljanja finansijskih sredstava, registrovanju preduzetničke firme, marketinšim aktivnostima itd.

zaposleni predavanja Agrar

U 2014. godni uz pomoć Delta Agrara realizovan je i projekat podrške mladima u ruralnim sredinama „Ka mladima sa sela“ Centra za unapređenje preduzetništva mladih i Ministarstva omladine i sporta.

U Zrenjaninu, Bačkoj Palanci i Subotici realizovana su predavanja na temu „Strateško i poslovno planiranje u poljoprivredi“. Mladim ljudima i predstavnicima lokalne vlasti predočene su prednosti pokretanja sopstvenog biznisa u funkciji ruralnog razvoja i predstavljena je uloga menadžera kao nosioca poljoprivrednog gazdinstva. Stručnjaci Delta Agrara objasnili su značaj primene savremenih tehnologija u voćarstvu, povrtarstvu i stočarstvu za uspešan razvoj individualne proizvodnje i poljoprivrede uopšte.

Proizvodnja hrane u fabrikama Delta Agrara

Hrana se proizvodi u četiri fabrike Delta Agrara. Učešće njihovih proizvoda na domaćem tržištu prošireno je u 2014. godini, a u segmentima mesnih prerađevina, testenina, cerealija i apetisana ostvarena je i značajna saradnja sa distributerom u Rusiji.

Fabrika Danubius posluje od 1918. godine. Glavne proizvodne celine fabrike su Silos za žitarice, Mlin i Fabrika testenine.

Na godišnjem nivou u fabrici se proizvede 7.000 tona različitih vrsta testenina. Uz maksimalno iskorišćenje kapaciteta, zahvaljujući prednostima savremene opreme, u Mlinu se dnevno proizvede 300 tona brašna visokog kvaliteta.

U 2014. godini:

 • Unapređen je sistem upravljanja kvalitetom kroz primenu i sertifikaciju standarda FSSC 22000
 • Instalirana je nova prizvodna linija za kratke testenina koja je omogućila proizvodnju testenina kvalitetnijih za jednu klasu
 • Tržištu su ponuđena dva nova proizvoda: Corneti creste i Tubetti elicoidali

Danubius 2

Prema istraživanju eksternih specijalizovanih agencija, Danubius je ubedljivi lider na tržištu testenina sa 20,5% tržišnog učešća, a lidersku poziciju zadržava i na tržištu kilskog brašna sa 28% tržišnog učešća.

U 2014. godini sprovedeno je ispitivanja zadovoljstva potrošača. Anketirano je 257 potrošača u pet gradova (Beograd, Novi Sad, Čačak, Kragujevac, Niš).

U ukupnom uzorku muškarci su činili 30,7%, a žene 69,3%. Većina ispitanika, 82%, pripadala je starosnoj dobi od 20 do 60 godina. Ocenama od 1 do 5 potrošači su rangirali karakteristike proizvoda: Kvalitet/bezbednost; Cena proizvoda; Pakovanje (Ambalaža); Pozicioniranost; Asortiman.

43 str tabela

Ocene svih karakteristika proizvoda detaljno su analizirali direktor fabrike i predstavnici službe kvaliteta, prodaje, marketinga i razvoja. Kvalitet proizvoda biće unapređen novom proizvodnom linijom, koja će omogućiti i proizvodnju novih oblika testenina. Jedan od zahteva potrošača bio je i unapređenje asortimana tj. uvođenje sitne testenine za supu. S obzirom na to da se asortiman sastoji od 25 vrsta testenina, u narednom periodu službe prodaje i razvoja ispitaće tržište i komercijalnu opravdanost ovog zahteva.

U 2014. godini redizajnirana su pakovanja Danubius proizvoda. Zbog zahteva za korekcijom cena planirane su česte akcijske prodaje u maloprodajnim objektima. Cilj je da se u 2015. godini srednja ocena zadovoljstva potrošača sa 4,13 poveća na 4,15.

Planovi za 2015. godinu:

 • Nabavka nove mašine za pakovanje duge testenine kojom će se povećati kapacitet i efikasnost pakovanja
 • Održavanje liderske pozicije na tržištu
 • Razvijanje segmenta privatne robne marke
 • Razvijanje novih vrsta brašna
 • Rast proizvodnje durum destenina
 • Lansiranje novih oblika kratkih testenina

Fabrika mesa i mesnih prerađevina Yuhor je najveća mesna industrija u Srbiji. Posluje od 1902. godine. Prema učešću na tržištu Srbije zauzima 2. mesto. U poslovanju primenjuje standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HALAL i sistem za bezbednost hrane HACCP.

U 2014. godini:

 • Yuhor je ostvario saradnju sa vodećim industrijama mesa u Evropskoj uniji
 • U saradnji sa inostranim industrijama razvijene su nove tehnologije proizvodnje, što je rezultiralo novim proizvodima specifičnih ukusa
 • Odnos izvoza i uvoza proizvoda bio je 55% prema 45% u korist izvoza

Izlazeći u susret potrebama potrošača, u 2014. godini fabrika Yuhor uvela je nove proizvode:

 • Pileći i ćureći file, stišnjena šunka, pileća prsa i mortadela sa maslinovim uljem
 • Pileća pariska i mortadela sa seckanim maslinama
 • Cabanossi klasik i Cabanossi hot

U 2014. godini sprovedeno je ispitivanje zadovoljstva 50 velikih kupaca, a rezultat je prosečna ocena 4,39 (indikatori zadovoljstva kvalifikovani su ocenama od 1 do 5, gde 1 označava najnižu, a 5 najvišu ocenu).

45 str tabela

Veoma dobre ocene rezultat su brige i odgovornog odnosa prema potrebama kupaca. Kvalitet distribucije, kao najslabije ocenjen pokazatelj, biće unapređen boljom organizacijom skladištenja i transporta robe u novom Distribucionom centru DTS, pa se u 2015. godini očekuje porast zadovoljstva kupaca ovim segmentom usluge.

U 2015. planiran je:

 • Strateški izvoz i rast novih tržišta
 • Rast tržišnog učešća prerađevina od mesa za 20% i pašteta za 30%
 • Uvođenje 5 novih delikates proizvoda u modernim, atraktivnim pakovanjima
 • Ulazak u kategoriju premium barenih proizvoda sa 4 nova ukusa
 • Repozicioniranje kategorije šunki kroz redizajn i unapređenje recepture
 • Unapređenje asortimana klasik pašteta sa četiri nova ukusa
 • Novi dizajn i 6 novih ukusa programa Delikata pašteta

Fabrika Florida bel u vlasništvu je Delta Holdinga od 2007. godine. Danas Florida bel na tržište plasira asortiman koji se može svrstati u četri robne grupe: apetisani (kikiriki, lešnik, badem, indijski orah), musli (tropic, classic, digestive), osnovne životne namirnice (pirinač, pšenica belija, sočivo), sušeno voće (suvo grožđe, smokva, urma, kajsija).

Proces rada u fabrici organizovan je prema smernicama standarda ISO 22000 i IFS, čije poštovanje obezbeđuje očuvanje kvaliteta i bezbednosti proizvoda do krajnjeg potrošača. U procesu rada primenjuje se i sistem za bezbednost hrane HACCP.

U 2014. godini:

 • fabrika je unapredila svoj proizvodni portfolio musli proizvoda razvojem limited edition artikla FUN&FIT REMIX
 • FUN&FIT je zadržao vodeću poziciju na tržištu u segmentu musli proizvoda

Fabrika za flaširanje prirodne mineralne i izvorske vode Mioni sagrađena je 2007. godine. Voda Aqua Gala puni se iz bunara čiji kapaciteti premašuju 20 l/s.

U 2014. godini fabrika je ostvarila:

 • Rast tržišnog učešća u odnosu na 2013. godinu
 • Rast prodaje negazirane vode 43%

Kako bi se zadovoljile potrebe kupaca, u 2014. godini plasirana je voda u novom pakovanju:

 • Aqua Gala PET 4*0,5l super cena
 • Aqua Gala PET 0,75l flat cap
 • Aqua Gala PET balon 5l

Fabrika Mioni investirala je i u unapređenje sistema kvaliteta. Resertifikovan je standard IFS food V6, a eksterna provera po zahtevima FSSC 22000 i HACCP dala je pozitivnu ocenu.

U 2015. godini fabrika Mioni planira:

 • Plasiranje novog proizvoda Aqua Gala PET 1,5l gazirana
 • Porast distribucije za 100%

Broj reklamacija u sve četiri fabrike smanjen je u odnosu na 2013. godinu:

 • U fabrici Danubius za 41%
 • U fabrici Florida Bel za 8 %
 • U fabrici Mioni za 55%
 • U fabrici Yuhor 8%

U cilju podsticanja stalne i otvorene komunikacije, na zvaničnim internet stranicama fabrika Delta Agrara navedeni su brojevi telefona i mejl adrese posredstvom kojih kupci, potrošači i ostali zainteresovani mogu da ostave komentare i daju sugestije o proizvodima. Razgovori se snimaju, a poziv je besplatan. Na majlove se odgovara u roku od 24h. Svi zabeleženi komentari redovno se prate i koriste prilikom donošenja odluka o unapređenju određenih segmenata proizvoda.

U svakoj fabrici usvojen je sistem kvaliteta kojim je definisana procedura rešavanja reklamacija. Ovom procedurom utvrđuje se način prijema, evidentiranja, reagovanja i rešavanja reklamacija kupaca na isporučen proizvod u cilju pružanja kvalitetne usluge i potpune podrške.

Po prijemu reklamacije, predstavnik prodaje dužan je da u roku od 24h (ili 10 dana za udaljene terene), izađe na lice mesta, utvrdi vrstu defekta i količinu robe na kojoj je defekt nastao.

Ukoliko se radi o reklamaciji u vezi sa bezbednošću i kvalitetom proizvoda, supervizor prodaje u najkraćem roku prosleđuje informaciju menadžeru kvaliteta. Ako je uzrok oštećenja i opravdanost reklamacije nemoguće utvrditi na licu mesta, potrebne analize sprovode se u laboratoriji sektora kvaliteta.

Ukoliko je reklamacija vezana za način distribucije, obaveštava se menadžer logistike. Referent logistike rešava pritužbe koje se tiču distribucije proizvoda (količina, vrsta, vremenski perod…) i koordinira zamenu robe. O izvršenim aktivnostima informiše koordinatora prodaje.

Koordinator prodaje na osnovu pismene izjave menadžera kvaliteta i menadžera logistike obaveštava kupca o ishodu žalbe.

U 2014. godini nije bilo neregularnosti u vezi sa zdravstvenom ispravnošću i sigurnošću korišćenja proizvoda.