Predsednik uvodna rec

Držati se jedne vizije, a istovremeno praksu prilagođavati aktuelnoj situaciji – to je recept po kojem Delta radi već 24 godine. Recept koji se pokazao održivim na duži rok i koji nas danas čini snažnom kompanijom, spremnom na nove izazove.

Naša vizija je da razvijamo kompanije koje imaju visoku tržišnu vrednost. Taj trud u 2014. godini rezultirao je prodajom naše osiguravajuće kompanije. Time smo nastavili trend započet prodajom bankarskog biznisa i biznisa maloprodaje i Deltu definitivno postavili na mesto najuspešnijeg prodavca kompanija u ovom regionu. Kroz razvoj i prodaju kompanija u poslednjoj deceniji obezbedili smo više od 1,5 milijardi EUR za svoje dalje investicije.

U tom poslu čvrsto smo se držali svojih korporativnih vrednosti: da budemo izuzetni u kvalitetu koji pružamo; da primenjujemo inovativna rešenja; da poslujemo sa punim integritetom, sa poštovanjem zakona, ljudi i dobre poslovne prakse; da postižemo najviša dostignuća; i da brinemo o svojim ljudima, čuvajući ih kao najveći kapital svake kompanije.

Uslovi u kojima smo radili nisu bili nimalo laki. Naše tržište karakteriše niska kupovna moć, slaba kreditna aktivnost, visoka nelikvidnost privrede. Nezaposlenost je jedan od najvećih problema srpske ekonomije, a dodatne teškoće u 2014. godini napravila je priroda: nezapamćene poplave koje su pogodile Srbiju.

U ovim uslovima Delta je nastavila da se razvija, ali i da se prilagođava aktuelnoj situaciji. Treba napomenuti da se u fokusu brige o društvenoj zajednici našla sanacija štete posle poplava. Delta je u tu akciju uložila 860.000 evra, mnogo radnih sati i još više empatije za ljude koji su pogođeni nepogodom. Verujem da naše ponašanje tokom tragične nepogode služi na čast svakom zaposlenom u kompaniji.

I drugi fokus bio je prilagođen aktuelnom problemu na našem tržištu, a to je nezaposlenost. Investicijom preko 27 miliona evra stvarali smo nova radna mesta. Sem toga, kroz program Mladi lideri doprineli smo da se važan deo mladih stručnjaka zadrži u Srbiji, zemlji u kojoj su odrasli i školovani. Činjenica da se više od 4.600 visoko obrazovanih ljudi prijavilo za posao u našoj kompaniji predstavlja nam veliki kompliment i potvrdu da je Delta jedan od najpoželjnijih poslodavaca na našem tržištu.

U narednom periodu Delta ima ambiciozne planove: 

  • dalje investicije, koje će omogućiti razvoj kompanije, napredak društva u kojem poslujemo, a najviše kroz rast zapošljavanja
  • nastavak snažne pomoći društvenoj zajednici, između ostalog i kroz realizaciju drugog zadužbinarskog projekta, Centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom

Na putu do ambicioznih ciljeva pridržavaćemo se poznatih principa koji su nam omogućili održivi rast:

  • naših korporativnih vrednosti
  • 10 principa Globalnog dogovora

Sa korporativnom kulturom koja je u Delti izgrađena, sa kadrovskom snagom koju imamo, siguran sam da ćemo postavljene planove uspešno realizovati.

Miroslav Mišković,

Predsednik Delta Holdinga