Briga o ŽS

U Delta Holdingu visoko je razvijena svest da poljoprivreda, izgradnja i transport u značajnoj meri mogu da utiču na okolinu.

U oblasti zaštite životne sredine primenjuje se sistem upravljanja sa strogo regulisanim pravilima, kako bi se obezbedilo poštovanje zakona.

Optimalnom upotrebom prirodnih resursa, praćenjem potrošnje energije i vode, selekcijom i zbrinjavanjem otpada sve članice značajno doprinose očuvanju životne sredine. Kompanija čini i dodatne napore, koristeći obnovljive izvore energije kad god za to postoji mogućnost i tržišna opravdanost. Osim toga, menadžeri zaduženi za upravljanje ekologijom na godišnjem nivou samostalno ili u saradnji sa domaćim i međunarodnim ekspertima identifikuju oblasti u kojima postoji prostor za unapređenje.

U svim poslovnim zgradama, hotelima i šoping-molovima postavljeni su posteri i nalepnice sa preporukama da se umesto lifta koriste stepenice, da se zatvaraju vrata da bi se uštedela energija, isključuju svetla, klima uređaji i računari nakon radnog vremena. Zaposleni dokumentaciju čuvaju u elektronskoj formi, a štampači su podešeni na dvostrano štampanje. U toaletima su postavljene nalepnice sa apelima za štednju vode i papira.

U 2014. godini realizovan je plan centralizacije upravljanja energetskom efikasnošću predviđen strategijom društvene odgovornosti. Formiran je tim stručnjaka na čelu sa menadžerom za energetsku efikasnost Delta Holdinga čiji su ciljevi:

  • Identifikovanje ključnih procesa na kojima bi mogla da se izvrše unapređenja i postignu uštede u potrošnji energije
  • Uvođenje tehničko-tehnoloških i proceduralnih mera u cilju racionalnog korišćenja energije
  • Aktivno angažovanje u fazi projektovanja i izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata u cilju postizanja maksimalne energetske efikasnosti tokom eksploatacije
  • Nadzor nad eksploatacijom i korišćenjem svih proizvodnih energetskih postrojenja
  • Centralizovani monitoring tokom sprovođenja procedura za energetsku sertifikaciju objekata
  • Predlaganje projekata i budžeta za unapređenje energetske efikasnosti
  • Unapređenje procedura izveštavanja o potrošnji energije i nastalim uštedama po osnovu izvršenih unapređenja
  • Izrada internog pravilnika o energetskoj efikasnosti u 2015. godini

En intenzitet

Potrošnja E

Delta Agrar Grupa nastavila je sa realizacijom inicijativa u okviru započetih projekata u 2013. godini.

Projekat „Čistija proizvodnja”

Projekat Čistije proizvodnje koji je realizovan pod pokroviteljstvom Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), Vlade Austrije i Centra za Čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu sproveden je u 5 kompanija Delta Agrar Grupe (Jedinstvo d.o.o., Napredak a.d., Kozara a.d., Podunavlje a.d., Delta Agrar d.o.o.).

U 2014. godini ovim kompanijama Delta Agrara organizacija UNIDO uručila je sertifikat, kao potvrdu da su uspešno uspešno realizovale projekat zaštite životne sredine i postigle finansijske uštede. U prvoj godini članice Delta Agrar Grupe implementirale su 30% opcija definisanih projektom, iz čega su proizašla brojna poboljšanja: smanjenje potrošnje električne energije, vode, uglja i gasa, smanjenje emisije CO2 i uvođenje energetskog menadžmenta u ceo sistem Delta Agrar Grupe.

Tokom rekonstrukcije i modernizacije objekata u narednom periodu, Delta Agrar Grupa planira realizaciju većine preostalih opcija, u cilju još efikasnijeg korišćenja sirovina, energije i vode.

Napredak

Projekat „Low Carbon“

Tokom 2014. godine u regionalnom UNIDO Low Carbon projektu učestvovalo je 12 kompanija iz poljoprivrednog sektora šest zemalja (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Moldavija). U projekat su se uključile i farme Delta Agrar Grupe: farma krava Petrović Salaš (Napredak a.d.) i farma svinja Halovo u Zaječaru (Delta Agrar d.o.o.).

Cilj projekta je da se procene mogućnosti smanjenja potrošnje fosilnih goriva i emisije CO₂ kroz optimizaciju postojećeg sistema za snabdevanje energijom i uvođenje alternativnih procesa za dobijanje energije iz obnovljivih izvora.

Na farmi krava Petrović Salaš, sprovođenjem predložene opcije da se nabavi pumpa koja potiskuje vrući freon do izmenjivača toplote, izvršena je ušteda u potrošnji freona i električne energije od 3.050 kWh (11 GJ). To je rezultiralo i smanjenjem emisije CO₂ za 3,05 t godišnje.

Početkom 2015. godine, kao mera energetske efikasnosti, izvršiće se kompenzacija reaktivne energije ugradnjom kondenzatorskih baterija. Očekivana ušteda je 1,8 miliona kWh (6.480 GJ), odnosno 11.500 evra na godišnjem nivou.

Na farmi svinja Halovo smanjena je potrošnja uglja i emisija CO₂ balansiranim korišćenjem kotlova za grejanje objekata shodno vremenskim uslovima. Balansiranje kotlova podrazumeva ravnomerno doziranje uglja (u jednakim vremenskim intervalima) i efikasnije korišćenje omekšane vode.

U 2014. godini izvršena je rekonstrukcija kotla i time omogućena zamena granulacije uglja. Umesto pranog oraha-lignita toplotne moći 14.189 KJ/kg koristi se mrki ugalj iz rudnika „Soko“ Čitluk (60-150), čija je toplotna moć 19.150 KJ/kg. Na ovaj način postiže se ista temperatura korišćenjem 26% manje količine fosilnog goriva, a smanjena je i emisija CO₂. U narednom periodu razmotriće se instalacija kotlova na biomasu.

Obnovljivi izvori energije

Na farmama svinja Napredak a.d. za grejanje objekata koristi se sojina slama (potrošnja u 2014. godini cca 875 t), čime je ostvarena ušteda od 264.000 evra na godišnjem nivou. 

Sojina slama koristi se za grejanje objekta i na imanju Jedinstvo d.o.o. Apatin. Potrošnja sojine slame u 2014. bila je 20,4 t, a uštede se procenjuju na 7.000 evra.

U članici Delta Agrar d.o.o. u radnoj jedinici Delta Seme kao biomasa u postupku sušenja semenskog kukuruza Pioneer® koristi se oklasak, koji preostaje nakon odvajanja semena kukuruza od klipa. U 2014. godini utrošeno je 2.000 t oklaska za sušenje 6.000 t semena kukuruza. Procenjuje se da je time ostvarena ušteda od 570.000 evra.

Osim ušteda, korišćenje biomase umesto konvencionalnih izvora energije ima veoma povoljan uticaj na zaštitu životne sredine zbog smanjene karbonske emisije.

 Prirodni rezervat – ribnjak u Svilojevu

U okviru ribnjaka u Svilojevu, koji je u vlasništvu Jedinstvo d.o.o., na ostrvcima površine 50 ha, obraslim trskom i rogozom, u prvom jezeru do sela, površine 150 ha, nastanila se kolonija strogo zaštićenih vrsta ptica. Prirodna celina u okviru ribnjaka, koju u zimskom periodu naseljavaju i jata labudova, proglašena je 2011. godine rezervatom prirode. Za sve aktivnosti (seča rogoza ili trske) na tim lokacijama neophodna su posebna odobrenja od Republičkog zavoda za zaštitu životne sredine, a paljenje trske i niskog rastinja izričito je zabranjeno.

U neposrednoj blizini nalaze se imanja Delta Agrara na kojima se uzgajaju semenski kukuruz, šećerna repa i semenska soja, što pruža mogućnost da se upotrebljena dezoksigenisana voda iz šaranskog ribnjaka Svilojevo iskoristi za navodnjavanje najbližeg imanja – Budućnost. Količina ponovo upotrebljene vode izračunava se na osnovu broja dana i norme zalivanja zastupljenih kultura i iznosi 403.706 m³.

kukuruz

Delta Real Estate Grupa u 2014. godini projektovala je rekonstrukciju i izgradnju dva energetski efikasna objekta distributivnog centra DTS i poslovne zgrade Mala kula.

Izgradnja distributivnog centra DTS

Novi, moderni distributivni centar Delta Transportnog Sistema prostire se na 20.730m². Kapacitet centra je 26.000 paletnih mesta, različitih temperaturnih režima, od -20 do +25°C.

Izgradnja distributivnog centra DTS

Centar je projektovan prema pravilniku o energetskoj efikasnosti i svrstan je u C kategoriju, sa godišnjom potrošnjom energije od 46,56 kWh/m². Svi elementi termičkog omotača imaju minimalne propisane vrednosti koeficijenata prolaza toplote.

Grejanje, hlađenje i ventilacija su centralizovani, što će doprineti smanjenju potrošnje energije. Za grejanje objekta koristi se prirodni gas, čime je emisija CO₂ minimalizovana. Sve utovarno-istovarne rampe u magacinu su na električni pogon, što omogućuje lako i brzo otvaranje i zatvaranje po završetku utovara, a sprečeno je hlađenje magacinskog prostora u zimskom periodu i ulazak toplote u letnjem periodu. Dupla prozorska stakla sa aluminijumskim profilima doprinose smanjenju nepotrebne potrošnje energije u kancelarijskom prostoru.

Optimizovana je i potrošnja vode. Sve slavine za vodu su sa tzv. oročenim mlazom vode na nekoliko sekundi.

Rekonstrukcija objekta Mala kula

Rekonstrukcijom poslovnog objekta Mala kula obuhvaćena je obnova spoljašnjeg termičkog omotača i unutrašnjosti, kancelarijskog prostora, kuhinje i restorana. Postavljena je nova fasada, zamenjeni su svi prozori i termički omotač krovne konstrukcije. Debljina krovne termoizolacije povećana je za 20% (sada iznosi 18 cm, a bila je 15 cm). Nova stakla su energetski efikasna i omogućuju održavanje temperature u radnom prostoru.

Procenjuje se da će potrošnja gasa za zagrevanje/hlađenje objekta biti smanjena i do 20%, jer je koeficijent prolaska toplote fasade smanjen sa 2,01 W/m²K na 1,12 W/m²K. Koeficijent zasenčenja prozora iznosiće 20 – 25%, što smanjuje potrebu za klimatizacijom kancelarija u letnjem periodu.

Mala kula

Prilikom obnove unutrašnjosti objekta stare sijalice zamenjene su štedljivim sijalicama koje imaju manju potrošnju električne energije i duži vek trajanja.

Objekat Energana, iz koga se greju hotel Crowne Plaza, NBGP Apartmani, Mala kula i Impuls hol, koristi prirodni gas, koji ima najmanju emisiju štetnih gasova od svih energenata. Iz dimovoda objekta Energana emituje se vodena para, o čemu postoje stručni izveštaji licenciranog pravnog lica koje jednom godišnje kontroliše emisije štetnih gasova.

Dodatne mere zaštite životne sredine u hotelu Crowne Plaza

U 2014. godini hotel Crowne Plaza uključen je u interni projekat IHG grupe Green Engage, čiji je osnovni zadatak smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, poboljšanje energetske efikasnosti i uštede svih vrsta.

U tabeli su prikazane značajne uštede u potrošnji energije u 2014. godini u odnosu na 2011. godinu, poslednju godinu rada pre kompletne rekonstrukcije. Uštede su ostvarene rekonstrukcijom hotela i primenom principa Green Engage programa.

Grafik CP uštede

Tokom godine zamenjeno je 20 halogenih svetiljki snage 150 W Led svetiljkama snage 8 W, 110 svetiljki halogene snage 50 W Led svetiljkama snage 4,5 W. Na godišnjem nivou time se postiže ušteda 40.580 kWh električne energije (1% od ukupne potrošnje električne energije).

U sistem hlađenja ugrađen je mehanizam za kondicioniranje vode u delu razmenjivači toplote – rashladne kule, koji doziranjem inhibitora sprečava pojavu korozije, kamenca i biorasta. Na ovaj način produžava se vek trajanja opreme i cevovoda i sprečava pojava bakterija, mulja, korozije, kamenca.

Slavine u toaletima za goste i zaposlene rade na senzor i same se isključuju kada nema korisnika. Ostale slavine i tuševi imaju ograničen protok. Na vodovodnoj instalaciji ugrađeni su reduciri pritiska.

Online software Green engage automatski vrši obračun emisije CO₂ na osnovu potrošnje. Smanjenjem potrošnje smanjuje se i emisija CO₂.

U hotelu se redovno prati potrošnja toplotne energije, električne energije i vode uz pomoć centralnog sistema za upravljanje i nadzor (CSNU/BMS). Posredstvom ovog sistema podešavaju se sistemi za regulaciju temperature i svežine vazduha u restoranima, salama, sobama.

Redovnim čišćenjem akumulatora tople vode i razmenjivača toplote sprečava se stvaranje naslaga kamenca i mulja, što doprinosi boljoj razmeni toplote i uštedi energije. Takođe, redovno se čiste fini filteri i rashladne kule i prati se kvalitet vode.

U okviru tzv. Zelene nedelje (Green Week) organizovana su predavanja i sekcije na kojima su stručnjaci iz hotela i IHG grupe informisali zaposlene o preduzetim merama uštede prirodnih resursa i edukovali ih o zaštiti životne sredine i upravljanju otpadom. Organizovana je i radionica na temu razdvajanja otpada i koristima od reciklaže.

Optimizacija potrošnje energije u šoping-molu Delta City

U šoping-molu Delta City posredstvom centralnog sistema prati se spoljnja temperatura, osvetljenje i broj posetilaca. Ovim parametrima prilagođava se osvetljenje i temperatura objekta. Redovno se vrši i zamena dotrajalih sijalica led rasvetom. Za grejanje objekta koristi se prirodni gas. Dva puta godišnje meri se emisija zagađujućih materija u vazduhu, a izveštaj pokazuje da su parametri daleko ispod propisanih limita.

 soping mol Delta city

Modernizacija voznog parka

Delta DMD i DTS kontinuirano obnavljaju vozni park za prevoz robe principala i eksternih klijenata. U 2014. godini DMD i DTS kupili su 31 novi automobil i 6 šlepera marke „Volvo”. Sva vozila imaju Euro 6 motore sa smanjenim nivoom izduvnih gasova i GPS sistem koji, osim što doprinosi bezbednosti vožnje, utiče i na smanjenje potrošnje goriva jer kontroliše rute i brzinu kretanja vozila.

kamionn dts

U objektima kompanija Delta Auto i Delta Motors služba tehničkog održavanja i obezbeđenja redovno sprovodi mere uštede energije (zatvaranje vrata i prozora, isklučivanje grejanja vikendom, gašenje svetla i sl.), kojima se delimično podiže nivo energetske efikasnosti.

U kompaniji Delta Motors dva puta godišnje vrši se merenje emisije štetnih produkata sagorevanja iz gasne kotlarnice, čime je znatno smanjena opasnost od kontaminacije vazduha. Merenje vrši ovlašćena laboratorija koja kontroliše da rezultati uvek budu u ekološki dozvoljenim granicama.

Briga o vodama

Sve članice Delta Holdinga vode računa o otpadnim vodama. Kanalizaciona mreža u novom distributivnom centru DTS projektovana je tako da se vode iz restorana za zaposlene prečišćavaju preko separatora masti, atmosferske vode sa parkinga preko dva separatora lakih naftnih derivata, vode iz akumulatorske stanice sprovode se do akcidentnog šahta, a ostale vode tretiraju se kao nezagađene i sprovode direktno do kanalizacione mreže.

U hotelu Crowne Plaza Beograd i šoping-molu Delta City otpadne vode iz kuhinja restorana prečišćavaju se u separatoru masti i ulja, koji se redovno prazni, a ovlašćene firme odvoze otpad na deponiju određenu za tu vrstu otpada. Kretanje otpada prati odgovarajuća dokumentacija.

U šoping-molu Delta City otpadne vode iz garaže i parkinga prečišćavaju se preko separatora lakih tečnosti, kako bi se predupredio rizik u slučaju da je došlo do curenja ulja ili benzina iz parkiranih automobila.

Takođe, u servisima Delta Motors i Delta Auto posebna pažnja i u 2014. godini posvećena je brizi o otpadnim vodama. Korišćenjem sistema za potpuno kontrolisani prihvat zauljene atmosferske vode sa svih površina, kao i separatora ulje/voda u kome se vrši tretman zauljene vode pre puštanja u recipijent, smanjena je opasnost od kontaminacije zemljišta i vodotoka. Laboratorijsku kontrolu otpadnih voda vrši ovlašćena laboratorija (GZZZ) četiri puta godišnje, iako to nije zakonska obaveza kompanije.

potrošnja vode

Upravljanje otpadom

Sve članice Delta Holdinga bave se selekcijom, skladištenjem i zbrinjavanjem otpada u saradnji sa ovlašćenim reciklerima. Kancelarijski prostori opremljeni su kantama za razvrstavanje papirnog i plastičnog otpada. U zavisnosti od tipa delatnosti, u svakoj članici organizovano je i zbrinjavanje specifičnih vrsta otpada koji se generiše u procesu proizvodnje.

Pored redovnih aktivnosti, u okviru Delta Agrar Grupe u 2014. godini izvršeno je prekogranično zbrinjavanje 13.021,00 kg opasnog otpada. Kao potvrdu adekvatnog postupanja ovlašćeni operater dostavio je Delta Agraru zakonom propisanu dokumentaciju o kretanju otpada (Movement document for transboundary movements / shipments of waste; Certificate of disposal).

Projektom izgradnje distributivnog centra DTS planirano je i tzv. Eko dvorište u kojem će se skladištiti sve vrste otpada koje nastanu u toku pružanja usluga (papir, karton i najlonski otpad kao najzastupljenije vrste, kao i metal, akumulatore i elektronski otpad).

75 str tabela-srp

Delta Pak

U okviru Delta Holdinga posluje i Delta Pak, operater za upravljanje ambalažnim otpadom, čiji je zadatak da spoji organizacije koje plasiraju ambalažu na tržište i reciklere. Ove organizacije prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09) dužne su da državi dostave dokaz o zbrinutim količinama ambalažnog otpada koje su plasirale na tržište. Tu obavezu mogu da izvrše samostalno ili posredstvom operatera.

U 2014. godini Delta Pak planirao je i organizovao aktivnosti sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja ambalažnog otpada za 86 organizacija.

Delta Pak velika tabela

Delta Pak mala tabela

Delta Pak ulaže u edukaciju stanovništva o selekciji i pravilnom zbrinjavanju otpada i druge projekte koji za cilj imaju smanjenje zagađenja životne sredine.

Na ovaj način, posredno, svi korisnici usluga Delta Paka ulažu u razvoj društva i zaštitu okoline. Delta Pak od 2011. godine učestvuje u projektu Volonterski centar Javno komunalnog preduzeća „Gradske pijace” Beograd.

Stručnjaci iz Delta Paka su i tokom 2014. godine na beogradskim pijacama edukovali volontere o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, zakonskoj regulativi, društvenoj odgovornosti u teoriji i praksi. Volonterima (studenti Poljoprivrednog, Pravnog i Ekonomskog fakulteta) su predstavljeni i rezultati i poboljšanja koja su proistekla iz ovakve saradnje javno komunalnog preduzeća i specijalizovanog operatera.

Studenti iz Volonterskog centra i stručnjaci iz Delta Paka obišli su i imanje Podunavlje u Čelarevu, gde su saznali o ambalažama i ambalažnom otpadu u primarnoj proizvodnji voća i povrća i optimizaciji u vidu ponovne upotrebe ambalaže u ratarskoj proizvodnji. Posetili su i ULO hladnjaču, jednu od najvećih hladnjača u voćnjaku u ovom delu Evrope.

U 2014. godini nije bilo neusklađenosti sa zakonima i podzakonskim aktima kojima je regulisana oblast zaštite životne sredine, te s tim u vezi nije bilo sporova ni novčanih kazni vezanih za povredu propisa kojima je regulisana zaštita životne sredine.